Verzekering bij een bedrijfsongeval

bedrijfsongevallen verzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook op het werk. In diverse sectoren wordt er nauwlettend in de gaten gehouden of de werknemers wel voldoen aan alle veiligheidsaspecten. Denk aan het dragen van een veiligheidsbril wanneer een opzichter op de bouw een kijkje gaat nemen, een magazijnmedewerker die veiligheidsschoenen draagt voordat hij met een steekwagen over zijn eigen voet rijdt of reflecterend vest voor ijverige wegwerkers. Dat is uiteraard niet voor niets een protocol geworden. Maar stel je nu eens voor dat er ondanks de voorzorgmaatregelen toch een ongeluk op het werk gebeurd, een zogenaamd bedrijfsongeval. Wat dan?

Een werkgever heeft een zorgplicht. Dat betekent dat een werkgever er voor zorgt dat alle voorzieningen getroffen zijn om de werknemer binnen een veilige werkomgeving te laten werken. Dus veilige gereedschappen, voertuigen etc. Mocht er dan een ongeval optreden dan hebben we te maken met twee partijen, de werkgever en werknemer. Voor de werknemer is er ook een taak om zich binnen de gestelde regels en reglementen te bewegen.

Voorbeeldsituatie:

Wanneer iemand een auto van de zaak heeft dan wordt hij/ zij geacht op de juiste manier om te gaan met dit voertuig, maar ook wordt gevraagd om een goede rijstijl na te leven. Gaat deze persoon roekeloos om met de auto en veroorzaakt daarmee een ongeluk. Dan kan de werknemer eventueel aansprakelijk gesteld worden in plaats van de werkgever.

Dit is natuurlijk een beetje ongenuanceerd, maar daarmee weet je dat het een bijzonder complexe situatie kan worden, juridisch gezien.

Wat kan er geregeld worden?

Er kunnen een aantal zaken geregeld worden met betrekking tot het waarborgen van veilige werksituaties en eventuele gevolgen.

Collectieve ongevallenverzekering

Een werkgever heeft haar verplichtingen via de werkgeversaansprakelijkheid en zorgplicht. Maar een werkgever kan ook additioneel een collectieve ongevallenverzekering afsluiten. Hiermee zijn de werknemers voor de werkgever verzekerd van een eventuele uitkering als zij door een ongeval invalide worden. Nabestaanden zullen bij overlijden van een werknemer dan verzekerd zijn van een uitkering.

Arbeidsongevallenverzekering

Een arbeidsongevallenverzekering is niet verplicht voor een werkgever. Wel is in veel CAO’s de ongevallenverzekering opgenomen als arbeidsvoorwaarde en valt de verzekering onder het begrip goed werkgeverschap. Dit betekent dat de werkgever op grond van redelijkheid en billijkheid verplicht is zorg te dragen voor een adequate verzekering dan wel verplicht is de werknemer in de gelegenheid te stellen zo’n adequate verzekering zelf af te sluiten (bron: AON.com).

Uiteraard wil niemand in een situatie komen dat bedrijfsongevallen voor komen. Het is aan te raden om in bepaalde sectoren waar er verhoogd risico is, te kijken naar mogelijkheden om deze risico’s te voorkomen, vermijden of risicoverlagend te werken. Daar kan een additionele verzekering bij helpen. Als werkgever moet je in ieder geval voldoen aan goed werkgeverschap en de zorgplicht. En een werknemer kan zich ook nog extra verzekeren. Maar waar het op neer komt is dat zowel werkgever als werknemer adequaat in een situatie kunnen handelen met in het achterhoofd veiligheid voorop. Ons advies aan beide partijen is om na te gaan welke plichten er zijn en of er additionele zaken nodig zijn zoals een ongevallenverzekering.

Geef een reactie